Wyszukiwarka:

Polacy Budziaka

Zespół polskiego tańca „Polacy Budziaka” powstał w kwietniu 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. Od roku 2006 działa on przy Komrackim Rejonowym Domu Kultury. W repertuarze zespołu są przede wszystkim polskie tańce, ale także tańce gagauskie, mołdawskie i tańce nowoczesne.

Od roku 2005 grupa ta jest laureatem corocznego festiwalu „Polska wiosna w Mołdawii“, odbywającego się w Kiszyniowie oraz laureatem festiwalu „Bukowińskie Spotkania ze Sztuką” w Suczawie, w Rumunii (2007-2008). W 2009 roku zespół został zwyciezcą polskiego festiwalu „Prezentacja Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny” w Zielonej Górze i laureatem corocznego festiwalu „Akermański Polonez“ w Biełgorodzie Dniestrowskim na Ukrainie i corocznego Etnicznego Festiwalu w Kiszyniowie organizowanego przez biuro wymian etnicznych wraz z premierem i ministrem kultury.

„Polacy Budziaka” to także laureat XV-go Światowego Festiwalu Zespołów Polskiego Tańca, który odbył się w lipcu 2011 roku w Polsce, w Rzeszowie, w którym wzięły udział 43 grupy taneczne z 18-tu krajów.

Grupa ta bierze także udział w przeróżnych imprezach na terytorium Mołdawii i Gagauzji. Należą do nich Festiwal Wina i koncerty, odbywające się z różnych okazji. Występy „Polaków Budziaka“ mogły podziwiać ważne osobistości Komratu, Czadyr Łungi, Wulkaneszty, Kiszyniowa, Bielc, Cupcini, Drochii, wsi Styrcza i Grigorowka. Zespół występował także za granicą w Przemyślu, Gdańsku, Tarnobrzegu, Buguchwale, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Po występach na Festiwalu Międzynarodowym fundacja „Wspólnota Polska“ zamówiła dla zespołu w Polsce stroje krakowskie. Zespół jest posiadaczem „Złotej beczki“. Nagroda ta przynależy najlepszej grupie polskiego tańca w Mołdawii i przyznawana jest poprzez sondę przeprowadzoną wśród członków polskich stowarzyszeń w Mołdawii.

Grupa brała udział w koncertach z okazji przyjazdu Prezydenta Polski pana Bronisława Komorowskiego i pana Bogdana Borusewicza.

Zespół posiada siedem kompletów strojów na osiem par do następujących tańców: polonez, taniec sądecki, taniec lubelski, taniec śląski, taniec kurpiowski, krakowiak, polka chicagowska, taniec gagauski, a także każdy członek zespołu posiada obuwie do tańca. Pomoc finansową w celu nabycia kostiumów i obuwia okazują: Ambasada Republiki Polskiej w Mołdawii, Konsulat, fundacje „Wspólnota Polska“, „Pomoc Polakom na Wschodzie“, a także sponsorzy prywatni.

Od 2005 roku zespół prowadzony jest przez Marinę Wolewicz-Garczu, w roku 2009 drugim choreografem grupy został Wiktor Gradinar. Zdobyli oni wykształcenie choreograficzne ze skierwania Konsula Republiki Polski na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, ze specjalnością „choreografia polskich tańców“.

W czerwcu 2012 roku jeszcze trzech członków zespołu zostało wysłanych na miesięczne kursy choreografii na lubelskim Uniwersytecie.

Główny skład zespołu „Polaki Budziaka“ to młodzież w wieku od 15-tu do 25-ciu lat, w ilości 35-ciu osób. Oprócz głównej grupy istnieje także grupa młodsza w wieku od 6-ciu do 13-tu lat, 30 osób. Zajęcia odbywają się w Rejonowym Domu Kultury trzy razy w tygodniu dla każdej grupy.