Wyszukiwarka:

Suszanie Sucha Górna

Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” jest reprezentacyjnym zespołem gminy Sucha Górna, działa w ramach Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego. Został założony w roku 1953, ubiegły rok 2013 przebiegał więc pod znakiem obchodów 60-lecia i listopadowych koncertów jubileuszowych w sali Domu Robotniczego w Suchej Górnej oraz w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Długoletnim kierownikiem zespołu, bo od 1968 roku, była pani Janina Rzyman. Obecnym kierownikiem (od roku 2004) jest pani Barbara Mračna (córka jednego z pierwszych kierowników zespołu pana Alojzego Adamca). Zespół posiada własną kapelę ludową pod kierownictwem Ryszarda Mračny. Zespół aktualnie liczy wraz z kierownictwem i kapelą 40 członków. Repertuar zespołu jest bardzo urozmaicony. W jego skład wchodzą głównie tańce oraz pieśni regionu zamieszkania – cieszyńskie, orłowskie (z polskiej strony rozbarskie), polskie tańce narodowe i regionalne, tańce słowackie i czeskie, oraz tańce towarzyskie, wykorzystywane szczególnie w sezonie karnawałowym. Od roku 1991 zespół jest członkiem Folklorního sdružení ČR a także Folklorního sdružení Těšínského Slezska. W rzeszowskim festiwalu Suszanie uczestniczą po raz siódmy, z tego po raz piąty z rzędu. Na rzeszowskim festiwalu w roku 2008 Suszanie otrzymali Złoty medal za krzewienie kultury polskiej w RC oraz za całokształt działalności przyznany Stowarzyszeniem Wspólnota Polska z siedzibą w Warszawie.

Ciekawostką jest, że 6 zakładających zespół par (wtedy jeszcze bez nazwy Suszanie) jako pierwszy taniec wybrało krakowiaka, którego zatańczyli na festynie PZKO w lipcu 1953 roku. Latami przełomowymi w historii zespołu były lata 1987-89, najpierw przed występami na festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej w roku 1987 zespół obrał nazwę Suszanie, potem Suszanie zwyciężyli wraz z Olzą w konkursie o kwalifikację na rzeszowski festiwal, który odbył się w grudniu 1988. Suszańscy chłopcy zauroczyli wtedy jurorów (m.in. Jadwigę Kozłowską i Sławomira Mazurkiewicza) swoimi żywiołowymi zabawami pasterskimi, które od czasu do czasu pojawiają się w podobnej postaci w repertuarze zespołu do dziś. Ten przełomowy okres zakończył pierwszy udział Suszan w ŚFPZF w Rzeszowie w roku 1989.

Za 60 lat trwania zespołu skojarzyło się w nim 53 par małżeńskich, przewinęło się w nim około 430 tancerzy, którzy zaliczyli przynajmniej jeden występ. Aktualni członkowie mieszkają nie tylko w rodzimej miejscowości Suchej Górnej, ale dojeżdżają również z okolicznych wsi i miast (Stonawy, Olbrachcic, Karwiny, Hawierzowa, Dąbrowej, Orłowej czy Lutyni Dolnej).

 

Zapisała Barbara  Mračna – kierownik zespołu