Wyszukiwarka:

Korale Krasnojarsk

Folklorystyczny Zespół Polonijny „Korale” działający przy organizacji „Polonia Żelznogorska” składa się potomków Polaków zesłanych przed laty na Syberię. Bardzo ważne dla nich jest zachowanie kultury i zwyczajów kraju dziadków, zachowanie polskości, oraz podtrzymywanie, mimo odległości, kontaktów z Polską.

To stosunkowo młody, bo z 5-letnim stażem, zespół, aktywnie biorący udział w licznych imprezach miejscowych i krajowych. Okręg Krasnojarski zamieszkuje około 140 narodowości. Żyją od lat obok siebie, wszystkich wiąże tragiczna historia zesłania i szacunek do innych narodowości, obyczajów i kultur, bez którego nie dałoby się przeżyć na Syberii. Zespół „Korale” przedstawia sybirakom polską kulturę. Duża odległość przeszkadza uczestnictwu w festiwalach i występach w Polsce. Zespół był inicjatorem i organizatorem I Syberyjskiego Festiwalu Polskiego Folkloru w Krasnojarsku.

Kierownikiem zespołu i choreografem jest Julia Skidan – absolwentka Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Zespół „Korale” prezentuje folklor różnych regionów Polski, główne tańce narodowe. Jesteśmy dumni z pracy nad wykonaniem polskich obrzędów „Dożynki” i obrzędu weselnego „Staromiejskie Wesele”, który to obrzęd zespół prezentował na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Ta praca jest oparta na materiałach zebranych przez Jana Robaka, znajdujących się w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Ważnym celem dla zespołu jest promocja kultury syberyjskiej w świecie. Dlatego program składa się także z tańców rosyjskich, tańców Ewenków (syberyjska mniejszość narodowa ) oraz tańców Kozaków (pierwszych Rosjan osiedlonych w Krasnojarsku).

Zespół jest znany na terenie okręgu Krasnojarskiego, bierze udział w licznych imprezach kulturalnych, festiwalach i konkursach. Uczestnicy zespołu zdobyli kilka nagród władz lokalnych i okręgowych . Zespół uczestniczył w Festiwalu Kresowej Kultury w Mrągowie.

Członkowie zespołu to młodzi ludzie z różnych zawodów, ale wszyscy są miłośnikami polskiego folkloru i polskiej kultury.