Wyszukiwarka:

Wesoły Lud Chicago

Zespół Polskich Tańców Ludowych WESOŁY LUD z Chicago, jest reprezentacyjnym zespołem folklorystycznym Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce - najstarszej i jednej z największych organizacji Polonii Stanów Zjednoczonych.  Zespół został zorganizowany z inicjatywy Pani Misi Binkowskiej-Jamińskiej w styczniu 1977r. Od początku istnienia (czyli od 37 lat) celem działalności zespołu jest rozpowszechnianie polskiego folkloru, tańca i śpiewu , doskonalenie umiejętności artystycznych oraz zachęcanie młodzieży amerykańskiej polskiego pochodzenia do spędzania pożytecznych i przyjemnych chwil w gronie POLONUSÓW .

WESOŁY LUD jest młodym ambasadorem Polonii Chicagowskiej. Występował w Polsce, na Litwie, na Ukrainie, na Węgrzęch, w Montrealu i Toronto w Kanadzie, i dwukrotnie w Chinach - w Szanghaju i Beijingu (Pekinie) oraz w wielu stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej koncertując ponad 1100 razy.

WESOŁY LUD brał udział w V (1980r), VI (1983r), IX (1993r), X (1996r), XI (1999r), XII (2002r), XIII (2005r), XIV (2008r) i XV (2011r) Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie – a w 2014r. uczestniczy po raz DZIESIĄTY. W 1999r. i 2005r. brał udział w turneach po Polsce, a w 2011r. wystąpił w Budapeszcie – na Węgrzech. W 2005 r. występował również w Wilnie na Litwie . W 2008 r. w Teatrze Wielkim we Lwowie na Ukrainie.

W 2010 r. WESOLY LUD został zaproszony, po raz pierwszy, do udziału w Międzynarodowym Festiwalu w Szanghaju w Chinach, gdzie prezentował polskie tańce ludowe. Chińczycy z wielkim zainteresowaniem oglądali występy Zespołu także w Pawilonie Polskim EXPO 2010, a w 2012r. w Pekinie i Szanghaju. W b.r. Chińczycy -po raz trzeci – zaprosili Wesoły Lud do udziału w Międzynarodowym Festiwalu w Chinach. Zespół otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za młodzieńczość i ekspresję, a w 2007r. „Złoty Medal za zasługi w krzewieniu kultury polskiej wśród rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym świecie”, który został wręczony w Stanach Zjednoczonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Członkami Zespołu WESOŁY LUD są uczniowie szkół średnich, studenci i osoby pracujące, którzy poświęcają swój czas i rozwijają talenty w czasie cotygodniowych zajęć, prób i występów. Większość członków Zespołu zaczęło rozwijać swoje taneczne zamiłowanie w dziecięcych grupach (takich jak Wesoły Ludek, Młody Ludek, Mały Ludek ) w Południowo-Zachodnim Centrum Polskich Tańców Ludowych przy ZPRKA , a „Polanie” w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II i ZPRKA.

Stałymi choreografami i kierownikami artystycznymi Zespołu WESOŁY LUD są Chicagowianka Misia i Rzeszowianin Ryszard JAMIŃSCY, którzy w 2012 r. zostali odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Poczytują sobie za zaszczyt, że mogli lub mogą współpracować z wieloma znakomitymi choreografami z Polski (między innymi Januszem Chojeckim, Emmą Cieślińską, Wiesławą Hazuką, śp. Ireną Kik, Anatolem Kocyłowskim, Leokadją Magdziarz, Sławomirem Mazurkiewiczem, śp. Bożeną Niżańską, Janem Pogonowskim, śp. Janem Sejdą, Anielą Sidor, śp. Ignacym Wachowiakiem, Kazimierą „Mamcią” Walczak, Marią Wnęk, Michaliną Wojtas).

W repertuarze Zespołu znajdują się suity tańców i przyśpiewek: górnego śląska, Krakowa wschodniego, lachów sądeckich, łowicka, lubelska, lubuska, opoczyńska, orawska, podhalańska, podlaska, rzeszowska, spiska, Starej Warszawy, warmińska, wielkopolska, oraz tańce narodowe - Polonez, Mazur (z Opery S. Moniuszki "Straszny Dwór" oraz Biały Mazur), Kujawiak, Oberek i Krakowiak (Kosynierów).

WESOŁY LUD jest jednym z założycieli i członkiem Stowarzyszenia Polskich Tańców Ludowych w Ameryce (Polish Folk Dance Association of the Americas, Inc.) oraz organizatorem Festiwali Polskich Tańców Ludowych w Chicago (1982 i 2007).

„Zabaw się z Wesołym Ludem, zrobi Ci się lżej!”

Dyrektorzy Artystyczni i Choreografowie - Micheline i Richard Jaminski