Wyszukiwarka:

Polanie Manchester

Powstania 1949

Zespòł Tańców Ludowych w Manchesterze powstał z inicjatywy Wacka Kolękowskiego przy kole SPK, na zebraniu organizacyjnym w dniu 15.10.1949. w Domu Kombatanta Manchester. Zespòł powstał ponieważ Polacy, ktòrzy po drugiej wojnie światowej, znaleźli sie w Anglii, chcieli zachować tradycje ojczyzny i kulturę polską. Było 9 członkòw założycieli i jako kierownika zespołu wybrano Wacka Kolękowskiego. Od samego początku, zespòł cieszył się wielkim powodzeniem i występował często nie tylko w Manchesterze, ale w ośrodkach polskich i angielskich w pòłnocnej Anglii. Brali udział w konkursach i festiwalach. Kilkakrotnie występowali w Free Trade Hall i Belle Vue. Opròcz tańcòw, wystawiali operetki i rewie.

W czerwcu 1953 r. zespòł miał zaszczyt brać udział w obchodach podczas tygodnia koronacyjnego Kròlowy Elżbiety. W tym samym roku, zespòł pojechał do Londynu na Święto Żołnieża w Royal Albert Hall. W roku 1954 Stasio Taraziewicz został kierownikiem artystycznym zespołu, ktòry posiadał aż 40 członkòw. Na walnym zebraniu w 1955 r. zmieniono nazwę zespołu na Towarzystwo Miłośnikòw Kultury Polskiej. Według statutu, celem towarzystwa to pogłębianie znajomości kultury i tradycji. W ciągu tego roku zespòł przedstawił z wielkim sukcesem widowisko ludowe p.t. “Wesele Magdy z pod Łowicza” kilkanaście razy w wielu polskich ośrodkach w Anglii. Wiejska Kapela była pod kierownictwem B. Opeldusa. 1go września 1956 r. Stanisław Garbiak przyjął kierownictwo i instruktarz tańcòw zespołu. W Maju 1957r, zespòł został zaproszony do Irlandii, do Dublina i Cork na występy. Pod kierownictwem Pana Garbiaka przez około 10 lat, zespòł przeszedł do lat sześdziesiątych.

 

1960s & 1970s

Stanisław Garbiak wzbudzał dumę bycia Polakiem wśròd młodzieży urodzonej w Anglii. Ten właśnie pomysłowy człowiek zainteresował młode pokolenie polskim folklorem.

Po Stanisławie Garbiaku  kierownictwo zespołu przejął Wenek Starczewski. Zespòł cieszył  się coraz to większym powodzeniem. Zorganizowano wiele wyjazdòw między innymi do Irlandii.

Koniec lat sześćdziesiątych należał do Romana Andrejczuka, pod kierownictwem, ktòrego, zespòł przyjął nazwę “Młody Polonez”. Organizowano wiele wyjazdòw, i w 1974roku był wyjazd do Belgii.

Ważną role w życiu zespołu odegrał Jarosław Żaba. Był on wielkim patriotą, organizatorem życia społeczno-kulturalnego, a także inicjatorem niezliczonych przedsięwzięć. Dzięki niemu Polonia Manchesteru stała sie jedną z najważniejszych wśròd polonii angielskiej. Młody Polonez miał zaszczyt reprezentować Polonię Manchesteru na wielu ważnych uroczystościach.

Ważną działaczką w życiu zespołu była Janina Śliwińska. Na początku lat siedemdziesiątych pani Janina wyjechała z Polski  by opiekować się chorym bratem – inwalidą wojennym. Zostawiła w Lublinie wielki dorobek kulturalny, gdzie przez lata prowadziła zespoły folklorystyczne. To właśnie pan Jarosław  zaprosił  ją do wspòłpracy z zespołem. Pani Janina wzbogaciła repertuar zespołu swą choreografią.

Pod koniec lat siedemdziesiątych kierownictwo nad zespołem objął Ryszard Gwizdek Członkowie “Młodego Poloneza” z tych lat, tańczą jeszcze dziś, niektòrzy ze swoimi dziećmi.

 

1980s

W 1979 roku do zespołu Młody Polonez  dołączyla się Zenobia Stepowicz znany choreograf z Lublina a także przyjaciòłka Janiny Śliwińskiej.  Na zaproszenie Jarosława Żaby, pani Zenia przeprowadziła pròby z zespołem. Od pierwszych zajęć nawiązała się wzajemna sympatia, zaufanie i szacunek. W bardzo kròtkim terminie pani Zenia zarysowała tańce, i odtąd zaczeła się bardzo długa przyjaźń. Pani Zenia regularnie zaczęła odwiedzać zespòł, ucząc techniki, wprowadzając stroje ćwiczebne, odpowiednie upinanie włosòw, i nietolerowania nieobecności i spòźnień.

Kierownictwem zespołu podczas tych lat, zajmowali się Ellen Brzęczek, Roman Bzdęga i Elżbieta Gwiazdowska.

 

1990s

W ciągu lat dziewięćdziesiątych zespòł się coraz rozwijał. Niektòrzy członkowie zespołu odchodzili, wyjeżdżając na studia, zakładając swoje rodziny, a młodsze pokolenia się dołączały, przejmując tradycje polskiej kultury i folkloru. Kierownikiem zespołu w tych latach była Ellen Brzęczek a pòźniej Ewa Licata.

W 1993r Polonez (już nie “ Młody” !) wziął udział w 1szym Polskim Festiwalu Folklorystycznym w Wielkiej Brytanii organizowany przez PPP – Polskie Pokolenie Powojenne, w Leamington Spa. Po raz pierwszy zespoły z Wielkiej Brytanii mogły się spotkać i zaprzyjaźnić się w miłej atmosferze.

Po pierwszym udanym festiwalu , Polonez bardzo chętnie uczęstniczył w kolejnych festiwalach.

50-lecie zespołu było obchodzone uroczystym balem i wyjazdem do Rzeszowa na Międzynarodowy Polonijny Festiwal Folklorystyczny, organizowany przez Wspòlnotę Polską. Co za radość i wielki zaszczyt, że po tylu latach członkowie Poloneza mogli zatańczyć na ziemi swych ojcòw i dziatkòw. Po festiwalu w Rzeszowie zespòł pojechał razem z zespołem londyńskim, Karolinką, do Warszawy. Po uroczystym korowodzie i występie na rynku, wszyscy byli bardzo wzruszeni gdy Pani Marszałek przywitała członkòw zespołòw jako dzieci i wnuki bohateròw. Szczyt pobytu w Warszawie to występ w Łazienkach w Teatrze nad Wodą.

 

2000s

W nowy wiek, wprowadziła zespòł Ewa Licata, i przez kròtki okres prowadził Roman Bzdęga.  W 2001r Polonez gościł 1V Festiwal Folkloru polskiego w Wielkiej Brytanii w Lowry Theatre i przedstawił nową wiązankę lubelską.  Zmieniło się kierownictwo i założono statut. Dyrektorem Artystycznym jest Elżbieta Gwiazdowska i prezeską Krystyna Majchrzakowska. Przez wspòłpracę z komitetem i dzięki choreografii pani Zeni, Polonez brał udział jeszcze w trzech festiwalach brytyjskich i w dwòch festiwalach międzynarodowych w Rzeszowie.  Do stałych członkòw zespołu dołączyło się najmłodsze pokolenie. Liczna ilość członkòw skorzystała z kursòw choreograficznych w Lublinie i Rzeszowie, pogłebiając wiedzę i ubezpieczając istnienie zespołu przez następne 60 lat.

 

2014

Polonez by mógł znów nazywac sie ,,Młody Polonez”.  Nowi Polscy emigranci wraz z rodzinami polonijnymi wprowadzili świeże dedykacje dla zespołu. W tym roku po raz piąty Polonez będzie bral udzial w festiwalu w Rzeszowie..  I w 2015r kilka czlonkow Poloneza beda organizowac dziewiaty festiwal Polonijnych zespolow folklorystycznych w Wielkiej Briytanii.